Medlemmer i Fotballutvalg

Leder: 

Ove Dahle, 94784680

 

Barneleder + treningstider Rødlandsmyrå: Lars Horve, 97656216

 

Treningstider og Dana Cup: Jan Arild Eie, 98114281

 

Dommerkoordinator: Harald Strand, 93088075

 

Representant A-laget:

 

 Utvalgsmedlemmer:

Ola Bergeland, 99742372

 

Jostein Woie, 48069917