MIL => Målbevisst - Inkluderende - Lokal

Midtbygden Idrettslag (MIL) har tilholdssted på Tau i Strand Kommune, ble stiftet i 1936 og er en organisasjon som aktivt sørger for å gi barn og ungdom et trygt miljø hvor de kan drive med fritidsaktiviteter. Vi tilbyr fotball og håndball for begge kjønn i alle aldre (såfremt interessen er stor nok) og ønsker alle velkommen til klubben!

Med over 500 medlemmer er vi en av de suverent største aktørene innen aktivisering av barn og ungdom i Strand Kommune. Noe som er veldig positivt, men samtidig også en utfordring. For i likhet med mange andre idrettslag drives klubben hovedsakelig ved hjelp av god dugnadsånd, noe vi har en del av på Tau, men alltid trenger mer av.

 I Midtbygden IL har vi alltid behov for personer som vil være med og gjøre en innsats for nærMILjøet! Dersom du kunne tenke deg å bli lagleder/dommer/en del av styret, eller på en annen måte bidra vil vi gjerne ha at du kontakter oss.

Midtbygdens idrettslag klubbhåndbok rev 1 mai 2017

Lurer du på hvordan MIL driver idrettslaget og hvordan det er organisert finner du informasjon om det her.
Alle som har en rolle i MIL bør ta en kikk i denne håndboken.

Midtbygdens idrettslag lover og regler rev. 01.11.2016

Her finner dere MIL sine lover og regler som idrettslaget driver sin virksomhet ihht.

STYRET MIDTBYGDENS IDRETTSLAG

Leder: Jostein Woie, 48069917

 

Nestleder: Helga Stople

 

Økonomiansvarlig: Morten Mæhle, 98452954

 Jarle Helgøy, 90154618

 Roar Bokn, 97558289

Jan Arild Skappel – styremedlem

Tone Østmoløkken Marvik – styremedlem

 

Varamedlem – Harald Strand

 

STØTTEFUNKSJONER

Materialforvalter fotball: Nils Ove Staurland, 47646023

 

Anleggsleder: Roar Øxnevad Bokn, 97558289

 

Materialforvalter hånball: Beate Jåsund

 

Nyheter og hjemmeside: Jan Arild Eie, 98114281

Kontigenter 2017

Medlemskontingent 2017


Medlem 5-12 år:   1250,-

Medlem 13 - 16 år:  1650,-

Medlem over 16 år:  2250,-

Familiekontingent:  2800,- (Gjelder for flere medlemmer i samme husstand) 

Lagleder/oppmann/trener/verv: 200,- 

Støttemedlem:    500,-  

 

Kontigenten gjelder for alle aktiviteter Midtbygdens Il tilbyr.

Kontigent 2017

Her kan du laste ned Fakturakopi dersom du ikke har fått tilsendt og betale kontingent. Husk å mrk. med navn/navnene det gjelder.