Trener: Ronny Hansen,     984 73 867, Ronnybruunhansen@gmail.com

Trener: Lasse Svensen,      951 92 194, lassve@online.no

Trener: Kjartan Rypestøl, 936 52 275, kjartan.rypestol@strand.kommune.no

Trener: Kjell Mæland,         932 36 217, astrid.johanne.maeland@strand.kommune.no

Lagleder: Svale Eikil,           934 32 408, svale34@gmail.com

 

Treningstider:

Mandag 15.30 - 17.00 Ryfylkehallen

Onsdag  18.00 - 19.30 Kunstgresset

Torsdag 18.00 - 19.30 Kunstgresset