Laguttak til kampene 2016

Kampoppsett J-11 2016

Kontaktliste Spillere J-11 2016

Kontaktliste Trenere & Lagleder J-11 2016

Kontaktinformasjon til trenere & lagleder for J-11 2016

Trener: Katrine Dahle, 90170414, dahle.katrine1976@gmail.com

Trener: Karin Kristiansen, 92087197, karin.kristiansen@lyse.net

Trener: Lars Horve, 97656216, lars.horve@skole.rogfk.no

Trener: Ørjan Hjelle, 971 30 880, orjanhjelle@hotmail.com 

 

Lagleder: Eline Øidvin,  eline.oidvin@gmail.com