Trener: Ola Soppeland, ola@strandautosalg.no

Trener: Jostein Halsne, 99709635, jostein.halsne@lyse.net

Lagleder: Kurt Bjørheim, 90149765, kbj@statoil.com