Organisering håndballgruppa

SPORTSLIG LEDER: Beate Jåsund, 986 90 973, beate.jaasund@lyse.net

SENIOR ANSVARLIG: Stian B. Olsen, 482 53 824, dhonald_87@hotmail.com

TRENER ANSVARLIG: Ingvald Førland, 902 96 914,

DOMMER ANSVARLIG: Arild Gjerde, 988 61 864,

BARNE AVDELING: Malin Nordbø, 934 55 030, malin.nordbo@hjelmeland.kommune.no

WEB ANSVARLIG: Tonje Tarud, 994 86 311, tonje_tarud@hotmail.com

UTSTYR ANSVARLIG: John Ove Karlsen, 988 06 553, johnove87@yahoo.no

Samarbeid med andre klubber

MIL håndball samarbeider med Hjelmeland og Staal.

Medlemskontingent og lisens

Medlemskontingent 2017

Medlem 5-12 år:   1250,-

Medlem 13 - 16 år:  1650,-

Medlem over 16 år:  2250,-

Familiekontingent:  2800,- (Gjelder for flere medlemmer i samme husstand) 

Lagleder/oppmann/trener/verv: 200,- 

Støttemedlem:    500,-  

 

Lisens

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior, SPARserien, Bringserien 16, Postenserien 14 og NM Beach-håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2013, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2013- 31.08.2013.

Lisensbeløpet du betaler går til dekning av NHFs utgifter til utøverforsikringen, Håndballmagasinet og utviklingsmidler regionalt og sentralt. 

 

Klubbtilhørigheten på lisenskortet er den som spilleren hadde på det tidspunktet hvor opplysningene fra vårt register ble sendt til trykkeriet. Dersom endring av klubb er gjort i denne perioden eller senere, og endringen er registrert hos oss, så kan man selv stryke over gammel klubb og skrive på den nye klubben på lisenskortet.

 

Lisens kan ikke betales uten gyldig KID.

Det er obligatorisk med bruk av KID ved betaling av lisensen. KID er personlig, og skal kun benyttes for personen lisensen gjelder.

Når du skal betale lisens første gang, tar du kontakt med lagets oppmann, slik at spiller registreres mot klubb på klubbsiden. Når dette gjøres opprettes personlig KID nummer.

På forhåndsutfylte lisensblanketter er KID påført blanketten.