Informasjon og kontakt

Treningstid: Tirsdag kl. 16:30-17:30, Tau Aktivitetshus

Trener: Gina Tungland, 924 18 608, gina.tungland@gmail.com

Oppmann:

Antall aktive spillere: