Dommere sesongen 2017

KAMPER I BARNEFOTBALLEN (6-12 år)

5-er og 7-er kampene i barnefotballen skal fortrinnsvis dømmes av de som har tatt klubbdommerkurset (som MIL arrangerer årlig for 14-årskullet).

Vi legger i år ikke ut en egen liste over klubbdommerne. Istedenfor benyttes den lukka facebook-gruppa "Klubbdommere MIL". 

Legg kampene ut på denne gruppa, og den første dommeren som melder seg får da dømme kampen.

Dersom ingen av klubbdommerne melder seg, kan selvfølgelig kampen dømmes av andre ungdommer eller voksne som kjenner spillereglene.

 

KAMPER I UNGDOMSFOTBALLEN (13-16 år)

9-er og 11-er kampene skal fortrinnsvis dømmes av våre rekrutteringsdommere:

Sander Selsvik Jacobsen, 40058809

Marius Bjørheim, 47523545

Tobias Benjaminsen Østerhus, 40481421

David Leon Schlawicke, 98806761

Avtal kampene direkte med den enkelte dommeren.

 

Dersom ingen av rekrutteringsdommerne kan dømme, kan også disse kontaktes:

Geir Sletthaug, MIL, 97671897

Harald Strand, MIL, 93088075

David Marek, Staal (bor på Jørpeland), 48654333

Willy Furu, Buøy (bor på Jørpeland), 90939972

Arild Furu, Buøy (bor på Jørpeland), 93615687

 

Dersom heller ikke disse kan dømme, er siste utvei å bruke andre ungdommer/voksne som har god kjennskap til spillereglene....

 

Dommerregninger i barnefotballen (6-12 år) 2017

Betaling av dommerne skal skje kontant (evt via mCash) rett etter kampen.

5-er kamper 100,-

7-er kamper 150,-

Utlegg fås tilbake ved innsending av kvittering til økonomiansvarlig.

 Skjema for dommerkvittering finner du i boksen under...

Dommerkvittering 2017

Kvitteringsskjema for betaling av dommerne

Dommerregninger i ungdomsfotballen (13-16 år) 2017

For dommere som er satt opp av kretsen og eksterne dommere skal dommeren selv levere dommerregning til lagleder. Denne sendes til økonomiansvarlig for utbetaling via konto.

9-er og 11-er kamper 400,- Reiseutgifter kommer i tillegg.

 

MIL sine egne rekrutteringsdommere skal ha kontant betaling viss de ønsker det. Bruk samme skjema som for barnefotballen.