Sportsplan Fotball MIL rev 1 mai 2017

Dette beskriver hvordan fotballen skal drives og utvikles I MIL. Alle trenere og lagleder må settes seg inn I Sportsplanen.

Deltagelse på cuper.

Alle lag i MIL får dekket påmeldingsavgift/deltakeravgift på inntil 2 cuper pr. år. Dette er i tillegg til cuper arrangert av MIL, eks. Ryfylke Trelast Cup.

Norges Fotballforbund - Breddereglement

Fotballforsikring

Det er viktig å vite att alle spillere er forsikret gjennom NFF, ikke gjennom MIL.

Spillere og foreldre er selv ansvarlig for å sende inn skademeldinger ved skader. Det anbefales fra kretsen å heller sende inn for mange skademeldinger enn for få. Ett solid overtråkk f. eks. mener de bør meldes inn. Det blir lettere å få erstatning ved senskader dersom skaden i utgangspunktet er registrert.

Alt du trenger å vite for å raportere skader fiunner du her: www.fotballforsikring.no

Her finner du veiledning ved skade: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2012/Hva-gjor-jeg-ved-fotballskade/

Link til diverse skjemaer i fotballen.

Her finner du alle fellesskjemaer og kretsspesifikke skjemaer, samt kontrakter.

http://www.fotball.no/nff/Skjemaer/

Elektronisk Kamprapportering.

Dette vil si att alle spillere og ledere må registreres i FIKS. Før hver kamp må lagleder gå inn og legge til spillere og ledere til kamp. Hjemmelag er så ansvarlig for å printe ut ett forhåndsutfylt dommerkort. (kan stryke og føre på manuelt i etterkant også). Dommer sender så inn dette kortet etter kamp ferdig signert av alle parter.

I følgende klasser skal det være Elektronisk kamprapportering i 2013:

3-6 div menn
3-4. div kvinner
Menn junior Elite, 1-3.div
Kvinner junior 1 og 2 div
Jenter Elite, 1 og 2 div
Gutter Elite. 1. og 2 div
Jenter 14 år 1.div
Gutter 14 år 1. div
Gutter 13 1. div
Jenter 13 1. div

Brukermanual til elektronisk kamprapportering finner du her: http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Telemark/Klubb/pdf/Brukerveileding%20el%20kamprapp.pdf?epslanguage=en

Brukermanual for påmelding av lag: http://www.fotball.no/Documents/Kretser/Rogaland/Aktivitet/Serien%202013/Slik%20melder%20dere%20p%c3%a5%20lag.%202013%20docx.pdf