Informasjon og kontakt

Treningstid: Mandag kl. 17:00-18:00. Torsdag kl. 18:00-19:00, Tau Aktivitetshus

Terminliste:

Trener: Øystein Jåsund, oystein.jaasund@lyse.net

Oppmann:

Antall aktive spillere: