MIL Klubbhåndbok

Rev. 1. mai 2017. Anbefaler alle å lese!

Politiattest

Klubben krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

  1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
  2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.


Alle trenere og ledere må fremvise en gyldig politiattest for å kunne jobbe med barn og ungdom (under 18 år). Mer informasjon og søknad om politiattest finner du på Norges Idrettsforbunds hjemmesider https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Attester sendes inn til nestleder og lagres i MIL sine arkiver.

(MIL klubbhåndbok Rev. 1. mai 2017)

Nye spillere

Når laget/idretten får en ny spiller/utøver må denne rapporteres til Administrasjons- og økonomiansvarlig for registrering i klubbens medlemsdatabase slik at vi får nødvendig kontaktinformasjon for blant annet utsendelse av medlemskontingent. Følgende informasjon sendes til okonomi@midtbygdens.com:  

  • Navn 
  • Fødselsdato  
  • Adresse, postnummer og sted  
  • Telefonnummer(e) og e-post  
  • Telefonnummer og e-post til foreldre eller foresatte (gjelder spillere) 

Dette gjøres av lagleder/idrettsleder.

(MIL klubbhåndbok Rev. 1. mai 2017)

Reise i regi av klubben

MIL har ferjekort som dekker reisen til medlemmene. Kontakt sportslig ansvarlig ved spørsmål. På alle reiser i regi av klubben (samlinger, cuper, turneringer, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle barn under 10 år skal ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

(MIL klubbhåndbok Rev. 1. mai 2017)

Håndballdrakter

Alle håndballlag i MIL har et draktsett i merket......., som inneholder........ Draktene er grønne og shortsene hvite. Bortedraktene er røde vester med nr. som brukes over hjemmedraktene.

Klubbrommet

MIL har et klubbrom i kjelleren på Tau Aktivitetshus som kan lånes. Rommet er utstyrt med tilhørende kjøkken, tavler, tv med kanaler, sofa og bord. Å samle laget utenfor håndballbanen er et fint virkemiddel for å øke den sosial trivselen i gruppaKul 

Dette forhåndsreserveres ved å skrive seg inn på kalenderen på MIL sin hjemmeside www.midtbygdens.com. 
 
Lagledere, trenere og styret får leie klubbrommet gratis. Andre MIL medlemmer, andre lag og organisasjoner kan leie klubbrommet mot betaling, kr 500,- pr. kveld. Utleie til ”lukkede/private” arrangementer eller møtevirksomhet bestilles hos Administrasjons- og økonomiansvarlig.  
 
ORDENSREGLER

1. Forlat rommet i den tilstand du selv forventer at rommet skal være når du overtar det.

2. Rommet skal være ryddet og forlatt senest kl 23.00 hver kveld, utenom spesielle arrangementer.

3. Lokalene er røykfrie – røyking må foregå utendørs.

4. Alt utstyr fra kjøkkenet skal vaskes og ryddes på plass etter bruk. 

5. Bord og stoler skal rengjøres etter bruk. Skader som følge av uvettig bruk kan det kreves erstatning for.

6. Lysene slukkes når man forlater lokalet.

7. Søppel og papir skal kastes i søppelkorg – er denne full skal den sørges for tømt i container utenfor.

8. Brudd på disse reglene kan medføre reaksjoner fra klubben.

9. Det er strengt forbudt å bruke fotballsko og grisete treningstøy inne.

10. Er klubbrommet utleid til andre, kan ikke medlemmer av MIL benytte rommet.

(MIL klubbhåndbok Rev. 1. mai 2017)

Trenerens ansvarsområde

Herunder kommer ansvarsoppgavene til håndballtreneren i MIL:

  • Organisere trening

Oppmannens ansvarsområde

Herunder kommer ansvarsoppgavene til håndballoppmannen i MIL:

  • Ansvar for kommunikasjon mellom klubb og spiller med foresatte