Midtbygdens Idrettslag

Årsmøte

Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
 
-----------------------------------
 
Årsmøtet 2018 avholdes den 14. mars klokka 19:00 i klubbrommet til MIL.
Saker som et medlem ønsker å bli tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars til midtbygdenspost@gmail.com
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på MIL sin hjemmeside
(vedlegg på denne siden)
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Midtbygdens Idrettslag

Postboks 119

4124 Tau

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift