Aktivitetsdag

Hjertelig velkommen til Midtbygdens Idrettslag!

I anledning start av nytt skoledag så arrangerer MIL en egen aktivitetsdag hvor eksisterende, tidligere og nye kan møte opp å prøve våre idretter! I tillegg ønsker vi å møte dere foreldre for å gi best mulig informasjon om våre tilbud.

På denne dagen vil barn og unge få prøve våre forskjellige tilbud og få mer informasjon om idrettslaget.

 

Rekruttering av frivillige

I tillegg ønsker vi også å rekruttere nye frivillige rundt lagene våre. Det kan være som trener, lagleder, kjørelisteansvarlig, sosialansvarlig, kaffeansvarlig, SOME-ansvarlig og mye mer. De fleste oppgavene i ett idrettslag er løst av frivillige – så vi er avhengige av å få inn folk i slike oppgaver. Dess flere vi får inn – dess mindre arbeid blir det på hver enkelt!