Nyttig info

Mesteparten av informasjonen rundt det å være medlem i Midtbygdens Idrettslag står beskrevet i Klubbhåndboken som ligger ute på denne siden her. Det er likevel mye informasjon i denne, og selv om du kan bruke søkefunksjonen der så har vi her lagt opp til litt nyttig informasjon til deg som spiller, trener og lagleder i idrettslaget.

 

Treningstider og banedisponering

 • I margen på høyre side her finner du oversikt over treningstidene. Disse settes årlig og vi forsøker å ta høyde for hvert lag sine kampdager. Derfor er det viktig at dere som trenere/lagledere arrangerer kampene i deres egne treningstid. Hvis det mot formodning ikke skulle være mulig, så er det viktig at dere tar kontakt og avklarer det med de lagene hvor dere berører treningstiden. Dere finner kontaktinformasjonen også i høyre marg her.
 • I gruppen MIL Baneadministrering på Facebook kan dere fint legge ut når og på hvilken bane dere har kamp. Dette er en ekstra sikring for å hindre kollisjon i kamper og treninger. Men vi poengterer at det er VIKTIG å gi beskjed hvis din kamp kolliderer med et annet lag sin treningstid.

 

Dommere

 • Vi utdanner hvert år nye klubbdommere som er tilgjengelig for å dømme kamper i barne- og ungdomsfotballen. Dette gjelder 14-årslagene og de får som regel også i oppgave om å dømme Ryfylke Trelast-cup. Disse klubbdommerne skal primært dømme 5-er og 7-erkamper, men vi jobber også med å utdanne rekrutteringsdommere som kan dømme 9-er og 11-erkamper.
 • På vår facebookside Klubbdommere MIL kan du skrive hvem som trenger dommer, hvilken dato og klokkeslett du trenger dommer til. Så vil det forhåpentligvis melde seg noen.
 • Betaling:
   • 5-er (8-9 år): 100,-
   • 7-er (10-11 år): 150,-
   • 7-er (12 år): 250,-
   • 9-er (12 år): 350,-
   • 9-er (13 år): 400,-
   • 11-er (14 år): 450,-
   • 11-er (15-16 år): 500,-
  • Skal betales kontant eller via Vipps.
  • Kvittering for utbetalt honorar til dommer sendes på mail til post@midtbygdens.com.

 

Ny trener/lagleder

 • Det er mye informasjon som skal på plass når du som ny trener/lagleder tar på deg verv i Midtbygdens Idrettslag. Vi er evig takknemlige for alle frivillige og hadde ikke klart oss uten dere. Dere finner mye informasjon i Klubbhåndboken, men vi anbefaler dere å ta kontakt med enten barneleder eller ungdomsleder når dere er nye. De vil gi dere informasjonen dere trener. Dere finner kontaktinformasjon i høyre marg.
 • Fra 2021 innførte vi også at hver trener og lagleder kan ta ut klær for inntill 1.000,- fra Klubbkolleksjonen på Sport 1 annenhvert år. Dette forutsetter betalt kontingent for trenere/lagledere og innlevering av politiattest. Bestilling sendes til daglig leder på mail; oms@midtbygdens.com.
 • Som ny trener/lagleder er det viktig at du også gjør deg kjent med det som står i Veiledning Nye Trenere

 

Medlemsregistrering og FIKS

 • MIL gikk i 2022 over til Spond Club og all form for medlemshåndtering og fakturering skjer via Spond-systemet. Vi vil årlig arrangere kurs for våre trener/lagledere.
 • I ungdomsfotballen vil det også være behov for opplæring i FIKS som er systemet hvor vi registrere kamper osv. Dette kurset arrangeres årlig.

 

Dugnad

 • Dugnad er en viktig inntektskilde for klubben og vi ønsker å være tidlig ute med informasjon angående hvem som utfører dugnad, og hvor den blir utført. Du finner dugnadslisten her.

 

Økonomi

 • Ved kjøring til bortekamper i Stavanger så dekker vi utgiftene gjennom Ryfast. Disse utbetales månedlig etter at du har levert inn dette skjemaet.
 • MIL støtter lagkassen til hvert enkelt lag med 85,- per spiller som er registrert i vårt medlemssystem. Disse pengene skal brukes til sosiale tiltak til spillerne.

 

Flere spørsmål? 

Ta kontakt med enten barne- eller ungdomsleder.