Nyttig info

Mesteparten av informasjonen rundt det å være medlem i Midtbygdens Idrettslag står beskrevet i Klubbhåndboken som ligger ute på denne siden her. Det er likevel mye informasjon i denne, og selv om du kan bruke søkefunksjonen der så har vi her lagt opp til litt nyttig informasjon til deg som spiller, trener og lagleder i idrettslaget.

 

Ny trener/lagleder

  • Det er mye informasjon som skal på plass når du som ny trener/lagleder tar på deg verv i Midtbygdens Idrettslag. Vi er evig takknemlige for alle frivillige og hadde ikke klart oss uten dere. Dere finner mye informasjon i Klubbhåndboken, men vi anbefaler dere å ta kontakt med enten barneleder eller ungdomsleder når dere er nye. De vil gi dere informasjonen dere trener. Dere finner kontaktinformasjon i høyre marg.
  • Fra 2021 innførte vi også at hver trener og lagleder kan ta ut klær for inntill 1.000,- fra Klubbkolleksjonen på Sport 1 annenhvert år. Dette forutsetter betalt kontingent for trenere/lagledere og innlevering av politiattest. Bestilling sendes til daglig leder på mail; oms@midtbygdens.com.

 

Medlemsregistrering

  • MIL gikk i 2022 over til Spond Club og all form for medlemshåndtering og fakturering skjer via Spond-systemet. Vi vil årlig arrangere kurs for våre trener/lagledere.

 

Dugnad

  • Dugnad er en viktig inntektskilde for klubben og vi ønsker å være tidlig ute med informasjon angående hvem som utfører dugnad, og hvor den blir utført. Du finner dugnadslisten her.

 

Økonomi

  • Ved kjøring til bortekamper i Stavanger så dekker vi utgiftene gjennom Ryfast. Disse utbetales månedlig etter at du har levert inn dette skjemaet.
  • MIL støtter lagkassen til hvert enkelt lag med 85,- per spiller som er registrert i vårt medlemssystem. Disse pengene skal brukes til sosiale tiltak til spillerne.

 

Flere spørsmål? 

Ta kontakt med enten barne- eller ungdomsleder.