Innkalling

Årsmøte 2024

Styret i Midtbygdens Idrettslag innkaller til årsmøte onsdag 20. mars klokken 19:00 i våre klubblokaler i Tau Aktivitetshus.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret eller daglig leder senest 13. mars 2024.

Eventuelle saker sendes inn per epost til: post@midtbygdens.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside; www.midtbygdens.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til Årsmøte!

Hundvåg borte

Før kampen: Hundvåg FK

Etter kamp mal

Imponerende seier borte mot Buøy!

Buøy borte

Før kampen: Buøy IL