Asap Personal

I nesten 20 år har vi bistått med å finne optimale bemanningsløsninger til den lokale industrien. Med god kunnskap om personalfaget og inngående kjennskap til industriens problemstillinger kan vi fungere som din bedrifts personalkontor.