Årsrapportmal

Årsrapport eller Årsmelding for foregående år fylles ut av lagleder/oppmann i begynnelsen av året før årsmøte. Bruk malen som ligger som vedlegg på siden.

Den fylles ut etter beste evne og rapporten skal sendes til midtbygdenspost@gmail.com før 1.03.2018 slik at den kan bli fremlagt ved årsmøte.