Politiattest

Klubbens politiattestansvarlig: Jan Arild Skappel (midtbygdenspost@gmail.com)

Alle i klubbens støtteapparat, skal fremvise eller sende gyldig politiattest til klubbens politiattestansvarlig.

Det er lagledere og oppmenn sitt ansvar at dette blir gjort.
Gjelder også for medlemmer av styrer og utvalg, for foreldrerepresentanter og støtteapparat for lag over 18 år.
Politiattestene må ikke være eldre enn 3 år.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet.

Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun

få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest.

Dette skjemaet skal vedlegges søknaden. (Se vedlegg på siden)

Ta kontakt med Politiattest ansvarlig Jan Arild Skappel om noe er uklart.

Levering av søknad
Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget,

og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:

Følg linken under for å søke elektronisk: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Husk at bekreftelse på formål må legges ved. Den finner du forhåndsutfyllt i dette innlegget.

Sett inn navn og fødselsnummer og send som vedlegg til søknaden.

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest - bokmål

Søknad om politiattest - nynorsk

Skjemaet kan sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113