Reiseregning

Mil refunderer utgifter i forbindelse med passering igjennom Ryfast og Hundvågs tunellen ved borte kamp. Husk å velge rett takst i henhold til om du har brikke eller ei og hvor mange tuneller du kjører.

Alle som kjører må fylle inn refusjons skjema etter endt tur. Tilbakebetaling vil bli gjort i slutten av hver måned.