Trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten i Midtbygdens idrettslag, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Midtbygdens idrettslag og norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten [https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/]

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen [https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/]

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten i Midtbygdens idrettslag varsler om dette.

Kontaktpersoner for varsling av slike saker i Midtbygdens idrettslag er følgende representanter i styret:

  • Øyvind Lundbakk, tlf. 99009965, midtbygdensleder@gmail.com
  • Beate Jåsund, tlf. 98690973, beate.jaasund@lyse.net