Priser

Faktura sendes ut via mail og kommer i mai - juni hvert år. Fakturakostnad kommer i tillegg.

Medlem 5-12 år: 1000,-

Medlem 13 - 16 år: 1900,-

Medlem over 16 år: 2490,-

Lagleder/oppmann/verv/ dommer 200,-

Støttemedlem: 550,-

 

 

Det presiseres at det i MIL betales kun en kontingent dersom du er aktiv i flere enn en idrett.

Kontingenten dekker utstyr som kampdrakter, baller, vedlikehold av baner og fotballhall, reiseutgifter til bortekamper, dommer mm.

Er du ikke lenger medlem er du selv ansvarlig for å melde deg ut. Send mail til oms@midtbygdens.com eller kontakt lagleder på ditt lag.

Melder du deg ut av klubben før 1. juni, betales halv kontigent. Dette for utstyr- og reiseutgifter.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Økonomiansvarlig: midtbygdensokonomi@gmail.com