Historie

Her i MIL er det plass til alle, og økonomiske hensyn skal ikke føre til at noen skal bli ekskludert. Vi har full forståelse for at det i forskjellige faser av livet kan være tøft økonomisk og vi håper virkelig at dette blir tydeliggjort ved hjelp av alle med! prosjektet vårt. Her er alle velkomne!
En av MIL sine kjerneverdier er å være inkluderende. I den anledning oppretter vi nå prosjektet "Alle med! som har som mål å legge til rette for at man på en enkel måte kan få hjelp til å betale utstyr dersom man av økonomiske hensyn selv ikke har anledning til å betale dette.

Dette kan eksempelvis være:

  • Fotballsko, treningsklær og lignende utstyr
  • Kontigent
  • Turneringsavgift

Dette skal kunne gjøres enkelt, konfidensielt og raskt.

Send en mail til allemed@midtbygdens.com. Her skriver du kort hva du trenger støtte til, så vil du raskt få svar. Den som leser mailen har signert en egen taushetserklæring. Alle med!