Midtbygdens IL er helt avhengig av, og veldig takknemlig for, at du velger å bruke av din fritid for å gi et godt og trygt fritidstilbud til ditt eget og andres barn. Vi ønsker å legge til rette for deg som ny trener i MIL slik at du slipper å bruke tid på å finne frem den informasjon som trengs. Derfor har vi laget denne siden som en startpakke for deg som ny trener.

Komme i gang.

Alle funksjoner og kontaktpersoner finner du under Kontaktinformasjon enten under "Styre og Utvalg" eller Under Fotball helt i bunnen av kontaktinformasjons siden.

MIL Fotball har gjennom Allidrett kanskje allerede stiftet bekjentskap med en del av barna som skal begynne på fotball. Vi har også rekruteringskampanjer rettet mot skolen slik at barn og voksne blir litt kjent med hva vi som klubb har å tilby. Nye trenere står fritt til å ta initiativ til å starte lag selv, eller om de først tar kontakt med klubben og får hjelp fra starten av. Ta kontakt med Barneleder eller Trenerveileder for å få hjelp til dette.

Når laget først er satt i gang så trenger man treningstid og utstyr. Ta kontakt med Barneleder for å melde fra at laget er startet. Barneleder vil da ordne slik at laget får treningstid og tilgang og nøkkel til ballrom og klubbrom. Ta videre kontakt med Materialforvalter som vil hjelpe til med å skaffe lagutstyr. Det du får til lagets disposisjon er: Ballnett med baller, utstyrsbag, førstehjelpsutstyr, vester, Keeperhansker og kjegler. Det er viktig at dette blir tatt vare på og at man som et minimum teller over baller før trening og kontrollerer at vi har alle ballene etter trening. Utstyret låses inn i ballrom. Vi har også en mengde fellesutstyr som er til alles disposisjon som ballbinger for 3'er fotball, småmål, trenings stiger osv. Material. Når man skal begynne med kamper så vil også materialforvalter være behjelpelig med draktsett.

Utstyrsbodene er plassert i grønn garasje ved 5'er banen og i "ballrom" ved garderobene nede i aktivitetshuset.

Klubbrom og fasiliteter i aktivitetshuset er tilgjengelig for alle lag og kan bookes gjennom Utleie klubbrommet.

Nederst på denne siden finner du et kontakt info felt. Vennligst, og så snart som mulig, legg inn dine kontaktdetaljer.

Sportsplan

Det er viktig at alle trenere i MIL kjenner til og har lest klubbens Sportsplan. Sportsplanen kan beskrives som klubbens styrende dokument og vi har alle ansvar for at den blir fulgt. Her kan du også finne overordnet informasjon om trening, forventninger til deg som trener og forventninger du kan ha til klubben

Politiattest

Alle som utfører oppgaver i norsk idrett som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Denne må også oppdateres hvert 3. år

Som ny trener må du søke på politiattest og sende denne til daglig leder når du mottar godkjent attest fra politiet.

Du finner søknad her. Politiattest

De første treningene

Som foreldretrener kan man ofte føle seg litt rådvill og utilpass på de første treningene. Derfor tilbyr/ønsker klubben at Barneleder og/eller Trenerveileder kommer innom på de første treningene. Her blir det gitt veiledning og tips til deg som trener om hvordan du kan gjennomføre treningene på en slik måte at både barna og du får en positiv opplevelse. Det viktigste man kan gjøre for å få treninger som flyter godt i starten er å bruke foreldrene som står på sidelinja til hjelp. Som trener er det da viktig at du gir klare beskjeder hva du vil de skal bidra med. Gi derfor beskjed til Barneleder eller Trenerveileder når dere har tenkt å starte opp med første trening.

#Alle med

#Alle med er et samarbeid mellom klubb og kommune. Dette prosjektet sikrer at vi får alle med. Det kan av forskjellige grunner være noen som ikke har de midlene som skal til for å betale utstyr, kontingent, deltakelse på turneringer osv. Da kommer #Alle med til anvendelse. Les mer om det her. #allemed. På den samme siden finnes info om MIL's byttebod der det er fritt frem for spillere/foreldre å sette fra seg ting de ikke trenger og for andre å finne seg utstyr. Godt tips for de minste, da det ofte står nesten ubrukte fotballsko, flotte treningsklær osv der inne.

Serie og Cup'er

Det første året er det ikke vanlig at vi melder på i serie. Men det er ofte interesse blant "Ryfylkeklubbene" og ha en egen serie. De minste pleier å være med på cup'er. De vanlige er RT cup på Tau, ASAP cup på Jørpeland og Hjelmeland Cup'en

Trener bekledning

Fra 2021 innførte vi også at hver trener og lagleder kan ta ut klær for inntil 1.000,- fra Klubbkolleksjonen på Sport 1 annenhvert år. Dette forutsetter gjennomgang av denne siden, gjennomgang av sportsplan, betalt kontingent for trenere/lagledere, innlevering av politiattest samt at du har sendt inn kontaktskjema nedenfor. Bestilling sendes til daglig leder på mail; oms@midtbygdens.com.

Trenerutdanning.

MIL ønsker å tilby alle våre trenere utdanning ihht NFF Grasrottreneren. Dette er 4 kurs som bygger på hverandre og som tas etter hvert som spillerne blir eldre. Det er ikke krav om at man må følge stigningen i kursene, så om du trener et eldre lag så kan du ta f.eks kurs 3 selv om du ikke har de to foregående. Kurs 1 og 2 blir holdt klubbinternt ved MIL's trenerveileder. Les mer om NFF Grasrottreneren her: Grasrottrener kurs

Sportsplanen kan du sjekke hvilke forventninger MIL har til trenerutdanning på de forskjellige alderstrinnene.

Grasrottrenerkurs 1 blir vanligvis avholdt på høsten mens Grasrottrenerkurs 2 blir avholdt på våren. Grasrottrenerkurs 3 og 4 blir holdt ved behov. Ønsker du å ta kurs vennligst send en mail til kentallan.dahle@lyse.net. Det vil også bli sendt ut info på hjemmesiden og på facebook.

Kontakt info

Vennligst fyll inn info som hovedtrener. Legg også inn info om evt. medtrenere og lagleder

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst angi et emne.
Vennligst oppgi et gyldig telefonnummer.
Vennligst skriv inn en melding.