strandbuen.no

Strandamilå 2022

Planleggingen av Strandamilå 2022 er i full gang og vi ser frem mot et topp løpearrangement. Vi har dialogen med Bjelland AS som har som oppgave å etablere gang- og sykkelvei fra Grønnevoll til Solbakk. Denne skal stå klar sommeren 2023, og vi håper at arrangementet i 2023 kan gå på sykkelstien. Årets arrangement blir selvsagt gjennomført og vi gjør det vi kan for å få det til i den traséen som vanlig. Du kan forøvrig sjekke påmelding og mer informasjon om løpet på vår nyopprettet hjemmeside for Strandamilå på denne linken.

Trenerteam på plass

Trenerteamet til MIL er på plass!

den som venter

Opplegget rundt A-lag herrer snart spikret!

Frøyland hjemme

Tap i siste seriekamp mot Frøyland