strandbuen.no

Strandamilå 2022

Planleggingen av Strandamilå 2022 er i full gang og vi ser frem mot et topp løpearrangement. Vi har dialogen med Bjelland AS som har som oppgave å etablere gang- og sykkelvei fra Grønnevoll til Solbakk. Denne skal stå klar sommeren 2023, og vi håper at arrangementet i 2023 kan gå på sykkelstien. Årets arrangement blir selvsagt gjennomført og vi gjør det vi kan for å få det til i den traséen som vanlig. Du kan forøvrig sjekke påmelding og mer informasjon om løpet på vår nyopprettet hjemmeside for Strandamilå på denne linken.

Madla 2 hjemme

Før kampen: Madla 2

Etter Havdur

Befestet tabelltoppen på Tjelta!

Havdur borte

Før kampen: Havdur