Gras-2-1024x434 (1)

Årsmøte 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Midtbygdens Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 8.mars 2022 klokken 19:00 i Tau Aktivitetshus. Dersom det er antallsbegrensninger i den aktuelle perioden på grunn av Covid-19, så vil vi tilrettelegge for deltakelse også via Teams. Men vi håper på å arrangere årsmøtet fysisk.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet må sendes styret eller daglig leder senest 20.februar 2022 til post@midtbygdens.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesiden www.midtbygdens.com.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Årsrapport 2021
Vidar 2 hjemme

Før kampen: FK Vidar 2

Knut Foldøy

Knut Hoås Foldøy fratrer som rollen sin som A-lagstrener for MIL Herrelag

Årsmøte 2023 – flyttes til 30. mars!